Palvelut

Olen jaoitellut hevosen hoitoon liittyvät palvelut kolmeen Tärkeään osa-alueeseen. Ennaltaehkäisevään hoitoon, Perushuoltoon sekä Hevosen terveyden ylläpitoon.

1 – Ennaltaehkäisevällä hoidolla sananmukaisesti vältetään ongelmien syntyminen. 

2 – Perushuolto tuo omistajalle varmuutta hevosen hyvästä yleiskunnosta sekä ehkäisee mahdollisesti alkaneiden ongelmien jatkumisen.

3 – Hevosen terveyden ylläpito on säännöllisesti tapahtuvaa hevosen ja omistajan konsultointia/kuuntelemista. Tämä on erityisen tärkeää varsinkin urheiluhevosen hoidossa.

1

Ennaltaehkäisevä hoito

Ongelman olemassaolo täytyy ensinnäkin ymmärtää tai todeta, mikä se sitten onkin, jotta sitä voisi ennaltaehkäistä. Se voi olla vaikka geneettinen puolisuus (=luonnollinen vinous), varustepuute, ei soveltuva kengitys, rytmin puutos, kiputila tai joku muu häiriötekijä. Onko se syy ongelmaan tai seurannainen on usein ratkaisevaa.

Kokonaisvaltainen myös käsin tehty tutkimus auttaa usein ongelman ratkaisemisessa. Apuvälineitä täytyy varmasti käyttää ongelman ymmärtämisessä ja lisätiedon keräämisessä, mutta useimmiten on turhaa varsinkaan lähtökohtaisesti luottaa ainoastaan esim. röntgen, ultra tai mri-kuviin, jos ei ole hajua siitä mitä tai mistä haittaavaa muutosta haetaan. Täytyy osata sulkea pois itsestäänselviä, mahdottomia tai loogisia vääriä vaihtoehtoja. Tämä tapa ei ole tyhmyyttä eikä säästeliäisyyttä vaan kustannustehokkuutta.

Kustannustehokasta on varmasti Ennaltaehkäisy. Täytyy havainnoida paremmin syy/seuraussuhteet. Mitään ei tapahdu ilman seurannaisia. Seurannaisvammat ovat myös pääsääntöisesti helpompia löytää ja ne usein loogisesti johtavat aiheuttajaan ja sen löytymiseen. Sitä kautta voidaan myös ajoissa hyvällä syyllä olettaa jonkun vamman olevan tulossa ja Ennaltaehkäistä ajoissa. Palpoiminen (tunnustelu) on erinomainen taito, mutta vie aikaa oppia. 

Kyllä sormet osaavat kertoa mutta se vaatii harjoitusta. Avuksi tarvitaan pitkän linjan praktikko jonka sormet ovat oppineet kertomaan.

2

Perushuolto

 • Sisältää tarvittavan akuutin lääkityksen
 • Valmentajan kommentit/näkemys otetaan huomioon
 • Omistajan kommentit/toiveet huomioidaan
  Kilpailukunnon selvitys
 • Kokonaisvaltainen liikuntaelinten terveyden tason määrittely
 • Yksilön liikuntaelinten kokonaisvaltainen tarkastus
 • Palpaatio (kokonaisvaltainen päästä häntään)
 • Visuaalinen tarkistus+kommentit
 • Kavioiden tarkastus (kulmat, kallistukset ja kannan korkeus) lisättynä suosituksilla
 • Visuaalinen tarkastus liikkeessä lisättynä kommenteiia
 • Rakenteen arviointi
 • Taivutuskokeet kokonaistarkastuksen yhteydessä ja mahdollisesti puudutukset
 • Primääridiagnoosi
 • Sekundääridiagnoosit
 • Diagnoosin antaminen
 • Mahdollinen hoito
 • Mahdolliset ennaltaehkäisevät ja terveyttä ylläpitävät hoidot lisättynä suosituksilla

Perushuolto 210e + alv 24%

3

Hevosen terveyden ylläpito

Hevosen terveyttä ylläpidetään hoidoilla, jatkohoidoilla ja hoitosuosituksilla. 

Tavoitteena on, että hevonen myös Itse jatkossa osaltaan hoitaa itseään paremmin omilla hoitomekanismeillään. Säännölliset terveystarkastukset kilpailevilla hevosella ovat tietysti fyysisen ja psyykkisen terveyden keskiössä. Päivittäinen urheilijan kuunteleminen ja muutosten lukeminen sekä niihin välitön reagoiminen hoitajan ja valmentajan osalta ovat elintärkeitä hevoselle.

Diagnosointi

Tutkin jokaisen potilaan yksityiskohtaisesti käsin ja havainnoin tuntemukset, hevosen olemuksen ja puolisuudet visuaalisesti sekä muilla aisteillani kokonaiskuvan saamiseksi. Kommunikoin hevosen kanssa kivun (tuntemuksen) kautta. Olen kokenut, että tämä toimintatapa mahdollistaa vuorovaikutuksen joka antaa myös potilaalle mahdollisuuden tuoda esiin mielipiteensä (esim. tässä on kipua…tässä ei tai siltä väliltä). 

Kivun kautta löydämme yhteisen kommunikointitavan mikä voi olla erityisen merkityksellistä diagnoosin kannalta. En lähtökohtaisesti käytä rtg-, ultra- tai mri-laitteita, vaan omia sormiani ja muita havaintomekanismejani. Yksittäisen potilaalle mahdollisesti merkittävän vamman voin myös pyytää havainnoimaan tarvittaessa yllämainittujen laitteiden avulla.